Polityka Prywatności HomeAway PL

Pobierz jako PDF

Ostatnia aktualizacja:  22 listopad 2016 r.

 

Do kwestii ochrony prywatności naszych użytkowników podchodzimy z powagą. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe. Stosuje się ona do www.homeaway.pl i wszelkich innych stron internetowych spółek stowarzyszonych, do których w polityce tej znajdują się odniesienia w stopce strony (łącznie zwanych „Witryną”), oraz do wszelkich aplikacji mobilnych takich stron internetowych. Strony internetowe naszych spółek stowarzyszonych mogą podlegać odrębnym politykom prywatności, a ich treść jest ogólnie dostępna za pośrednictwem linków w stopkach tych stron.

Administratorem Witryny jest grupa spółek HomeAway, wchodząca w skład grupy Expedia, Inc. Szczegółowe informacje na temat grupy HomeAway można znaleźć na Witrynie i tam, gdzie odnosimy się do wszystkich tych spółek włącznie z naszą spółką macierzystą oraz jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi; w niniejszej Polityce Prywatności określamy je jako „Grupa HomeAway”.

Terminy „użytkownicy” lub „Państwo” używane w niniejszej Polityce Prywatności odnoszą się do podróżujących, którzy korzystają z Witryny poszukując nieruchomości na wynajem („Podróżujący”), do właścicieli nieruchomości, najemców i zarządców nieruchomości („Właściciele”) którzy zgłaszają swoje nieruchomości do wynajmu na Witrynie, a także do innych użytkowników, którzy używają oprogramowania lub innych narzędzi czy usług, które udostępniamy na Witrynie.

Zgromadzone informacje na Państwa temat wykorzystujemy jedynie w sposób dozwolony na podstawie niniejszej Polityki Prywatności. Witryna może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności czy treść takich stron internetowych. Witryna może zawierać linki do warunków ogólnych oraz treści polityki prywatności podmiotów trzecich udostępniających narzędzia lub usługi na Witrynie. Dlatego też przed wyrażeniem zgody na takie warunki lub korzystaniem z takich stron internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z treścią wszelkich polityk prywatności znajdującą się w takich linkach lub na takich stronach. O ile nie wyjaśnimy tego w inny sposób w niniejszej polityce, znajdujące się w niej słowa i wyrażenia mają takie samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w Warunkach Ogólnych Właściciela oraz Warunkach Ogólnych Podróżującego.

Dostarczając nam informacje przy zgłaszaniu nieruchomości, poszukiwaniu nieruchomości, korzystaniu z narzędzi czy usług na Witrynie, zamieszczaniu treści, wysyłaniu zapytań lub korzystaniu z Witryny w inny sposób, wyrażają Państwo zgodę na niniejszą Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu określonym powyżej i stosuje się od tego dnia. Możemy wprowadzać okresowe zmiany do niniejszej Polityki, aby odzwierciedlić wymogi regulacyjne, postęp technologii, aktualizacje Witryny oraz zmiany dotyczące naszych praktyk w zakresie gromadzenia i ujawniania informacji. Każda nowa polityka wchodzi w życie automatycznie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej. Dlatego powinni Państwo regularnie powracać tutaj, aby zapoznać się z naszą najnowszą wersją Polityki Prywatności. Powinni Państwo również wydrukować kopię dla własnych celów.

Niniejsza Witryna przeznaczona jest do korzystania przez osoby w wieku ponad 18 lat.

 

Kto i gdzie może przetwarzać Państwa dane osobowe?

Informacje identyfikujące Państwa („dane osobowe") będą gromadzone, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane przez nas oraz przekazywane i przetwarzane przez spółki z Grupy HomeAway (naszej spółki macierzystej Expedia, Inc i jej spółki powiązane) oraz inne podmioty przetwarzające dane, działające zgodnie z naszymi instrukcjami lub instrukcjami jednej z naszych spółek z Grupy HomeAway. Osoby te mogą być zaangażowane między innymi w realizację Państwa próśb o dostarczenie informacji oraz udostępnienie narzędzi wsparcia i usług na Witrynie. Mogą również wspierać nas w utrzymywaniu integralności i bezpieczeństwa Witryny, w tym platformami poczty eletronicznej i wiadomości znajdującymi się na Witrynie. W związku z powyższym dane osobowe wprowadzone przez użytkowników lub pobrane od nich mogą być przechowywane i przetwarzane w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych lub w jakimkolwiek innym kraju, w którym my, nasza spółka macierzysta, nasze lub jej spółki stowarzyszone, zależne, wspólnicy lub przedstawiciele prowadzą oddziały. Ustawa o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa Stanów Zjednoczonych i innych krajów, do których Państwa dane mogą być przekazywane, być może nie są równie obszerne jak w Państwa kraju, lecz pragniemy zapewnić Państwa, że podejmujemy działania gwarantujące ochronę Państwa prywatności. Korzystając z naszych usług przyjmują Państwo do wiadomości, że dane osobowe mogą być przekazywane naszym oddziałom oraz oddziałom podmiotów trzecich, którym udostępniamy je w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Możemy również okresowo otrzymywać informacje osobowe i nieosobowe na Państwa temat od podmiotów powiązanych, partnerów handlowych oraz innych niezależnych źródeł i dodawać je do informacji dotyczących kont. Przykładowe informacje jakie możemy otrzymywać to historia podróży i dane demograficzne. Przedstawiając swoje dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na takie gromadzenie, przekazywanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie takich informacji.

Jeżeli korzystają Państwo z usług HomeAway w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami (na przykład gdy korzystają Państwo z sieci HomeAway w celu porozumiewania się z Podróżującymi, którzy mogą być zainteresowani wynajęciem Państwa nieruchomości), taka korespondencja będzie również dla nas dostępna i będzie podlegać niniejszej polityce.

Nasza Witryna może również gromadzić i przechowywać niektóre informacje (w tym dane osobowe) lokalnie na Państwa urządzeniu korzystając z Państwa wyszukiwarki  i pamięci podręcznej danych. Dotyczy to na przykład zdjęć nieruchomości, które oglądali Państwo online.

Prosimy również pamiętać, że w przypadku gdy udostępniają Państwo dane na Witrynie, dane takie mogą być „indeksowane” przez wyszukiwarki, w tym Google, co może oznaczać, że informacje te stały się publicznie dostępne. Na przykład gdy oceniają Państwo nieruchomość, w której Państwo zamieszkiwali, ocena i wszelkie informacje udzielone w ramach tej oceny mogą być publicznie dostępne (w tym również na innych stronach internetowych).

Strony internetowe Grupy HomeAway mogą również korzystać z Google Analytics w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej. Może to oznaczać korzystanie z plików cookie. Dalsze informacje znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie i w polityce prywatności Google. Google może zbierać dane gromadzone przez siebie w ramach innych usług, w tym Google Analytics, Google Translate, Google Maps oraz YouTube. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że Grupa HomeAway nie posiada kontroli nad gromadzeniem danych przez Google. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich praktyk dotyczących gromadzenia danych.

 

Informacje, które gromadzimy

Co jakiś czas mogą Państwo podawać nam określone informacje, w tym Państwa dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adresy pocztowe i emailowe, numer faksu oraz informacje dotyczące karty kredytowej. Na przykład w celu przesłania prośby lub zapytania od Podróżującego do Właściciela może istnieć konieczność podania nam wszystkich lub niektórych z następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, Państwa obecny adres zamieszkania, a w przypadku ogłoszenia Właściciela, metodę płatności. Mogą Państwo również podać nam swoje dane osobowe w innych sytuacjach, np. podczas dokonywania rejestracji na Witrynie, dostarczania reklamy dotyczącej nieruchomości lub komunikowania się z innym użytkownikiem Witryny.

Gdy korzystają Państwo z Witryny, możemy gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące Państwa faktycznego położenia, w tym sygnały GPS przesyłane przez urządzenie mobilne. Możemy również korzystać z różnych technologii dla określenia położenia, takich jak sensor lub dane adresu IP z Państwa urządzenia.

Jeżeli dokonują Państwo lub korzystają z funkcji mediów społecznościowych na Witrynie, dostawca takich mediów społecznościowych może przesyłać nam informacje zgodnie ze swoją polityką. Informacje te mogą zawierać dane osobowe takie jak Państwa nazwisko, zdjęcie profilu, płeć, listy znajomych i wszelkie inne informacje, które zechcieli Państwo udostępnić. Zwracamy uwagę, że w przypadku, gdy mają Państwo znajomych korzystających z mediów społecznościowych, którzy korzystają z Witryny, mogą oni również udostępniać nam dane na Państwa temat za pośrednictwem platformy społecznościowej. Jeżeli nie chcą Państwo dopuścić do takiego udostępnienia, można to uczynić edytując ustawienia/preferencje na swoim koncie u odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych.

Możemy również zbierać informacje z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych sieci web lub podobnych technologii internetowych. Więcej informacji na temat naszych działań w tym zakresie znajdą Państwo w odnośnym dziale niniejszej polityki poniżej oraz w naszej Polityce Plików Cookie. Publicznie dostępne informacje wykorzystujemy w celu zweryfikowania dostarczonych nam danych oraz zarządzania i rozwijania działalności HomeAway. Gromadzimy również adresy IP, dane identyfikatora urządzeń mobilnych, dane Państwa lokalizacji, dane dotyczące nawigacji oraz sekwencji odwiedzanych stron, pory dostępu do strony internetowej, oglądanych nieruchomości, przedmiotów poszukiwań, czasu trwania odwiedzin iinne dane dotyczące Państwa aktywności w internecie. Jeżeli poproszą nas Państwo o połączenie z innymi stronami internetowymi (na przykład o połączenie z Państwa kontem na Facebooku), możemy uzyskać informacje również w taki sposób. W związku z komunikacją elektroniczną umożliwianą przez nas za pośrednictwem Witryny dokonujemy elektronicznych lub ręcznych sprawdzeń w celu monitorowania takiej korespondencji, dla zapewnienia zaufania i bezpieczeństwa. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu gromadzenia przez nas danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższym działem Ankiety i Biuletyny. Uzyskujemy od Państwa dane albo poprzez wprowadzenie Państwa danych osobowych albo poprzez automatyczne gromadzenie danych na Państwa temat, gdy korzystają Państwo z Witryny, gdy rozmawiamy z Państwem lub od podmiotów trzecich bądź stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Informacje od podmiotów trzecich mogą obejmować informacje finansowe, które wykorzystujemy aby zapobiec oszustwu lub je wykryć, informacje od Państwa operatora telefonii komórkowej przy dostępie do Witryny przez urządzenie mobilne lub informacje od podmiotów trzecich takie jak strona mediów społecznościowych lub opinii podróżnych.

Możemy gromadzić opinie napisane przez Podróżujących na temat nieruchomości, w których zamieszkiwali („Ocena Podróżującego”) lub Właścicieli na temat pobytu Podróżującego („Ocena Właściciela”). Oceny Podróżującego zamieszczane są na naszej Witrynie, a Oceny Właściciela udostępniane są jedynie Właścicielom, którzy otrzymali zapytanie lub wniosek o rezerwację od tego Podróżującego. Oceny Właściciela oferują Właścicielowi możliwość zasięgnięcia informacji na temat Podróżującego, który skontaktował się z nim i tym samym zwiększają poziom zaufania do naszej platformy. Właściciele muszą stosować się do Warunków Ogólnych Właściciela i obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje zobowiązanie do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji na temat Podróżującego w sposób dyskryminujący takiego Podróżującego.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe 

Naszym głównym celem gromadzenia danych osobowych jest zapewnienie Państwu żądanych usług oraz usług, które naszym zdaniem zoptymalizują sposób korzystania przez Państwa z Witryny. Możemy korzystać z danych osobowych w następujących celach:

 

W jaki sposób możemy ujawnić Państwa dane osobowe

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe w celu egzekwowania naszych zasad, obrony i ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Grupy HomeAway, Witryny i użytkowników Witryny, zastosowania się do naszych zobowiązań prawnych lub w celu ochrony bezpieczeństwa państwowego, interesu publicznego lub egzekwowania prawa w każdym kraju, w którym Grupa HomeAway posiada oddziały lub podmioty stowarzyszone. Na przykład możemy odpowiedzieć na prawidłowy wniosek organów ścigania lub organów regulacyjnych bądź rządowych. Możemy również ujawnić dane w związku z faktycznym lub przewidywanym postępowaniem sądowym lub w celu ochrony naszej własności, osób i innych praw lub interesów.

Udostępniamy dane użytkowników osobom trzecim, które pomagają nam w dostarczeniu Państwu naszych produktów i usług. Przykłady obejmują osoby trzecie, które świadczą usługi hostingu naszych serwerów internetowych, analizują dane, zapewniają wsparcie marketingowe oraz obsługę klientów. Firmy te będą posiadać dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do pełnienia swoich funkcji, nie mogą jednak wykorzystywać takich danych w żadnym innym celu.

Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

Mogli Państwo odwiedzić naszą stronę internetową za pośrednictwem hiperłącza ze strony internetowej jednego z naszych partnerów handlowych. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych i informacji dotyczących zakupów, w tym wzorów zachowań, naszym partnerom handlowym zgodnie z umowami zawartymi przez nas z takimi partnerami.

Jeśli jakakolwiek część Grupy HomeAway zostanie sprzedana lub niektóre jej aktywa zostaną przeniesione na rzecz podmiotu trzeciego, przekazane mogą zostać również Państwa dane osobowe. Potencjalni nabywcy oraz ich doradcy mogą uzyskać dostęp do danych w ramach procesu sprzedaży. Jednak korzystanie z Państwa danych osobowych będzie w dalszym ciągu podlegać niniejszej Polityce Prywatności. Mogą one również zostać przekazane następcy prawnemu w mało prawdopodobnym przypadku likwidacji, upadłości lub ustanowieniu zarządcy. Nasz baza danych dotycząca Właścicieli, Podróżujących i użytkowników może zostać sprzedana oddzielnie od reszty przedsiębiorstwa, w całości lub w kilku częściach. Możliwe, że działalność nabywcy będzie także różnić się od naszej.

Możemy również udostępniać zbiorcze lub anonimowe informacje podmiotom trzecim, w tym reklamodawcom i inwestorom. Na przykład możemy poinformować naszych reklamodawców o liczbie osób odwiedzających nasze strony internetowe. Takie informacje nie zawierają żadnych danych osobowych i wykorzystywane są w celu rozbudowy zawartości i rozwoju usług, które mamy nadzieję, będą dla Państwa interesujące oraz w celu badania skuteczności naszych reklam.

 

Biuletyny

Jeśli zarejestrują się Państwo jako Właściciel na Witrynie, będą Państwo otrzymywać nasz biuletyn „Właściciel”, który stanowi integralną część oferowanych przez nas usług. Podróżujący, którzy korzystają z Witryny w celu przesyłania zapytań lub którzy zarejestrują się na naszej stronie, będą otrzymywać nasz biuletyn. My i Grupa HomeAway możemy okresowo oferować różne biuletyny mające na celu doskonalenie świadczonych przez nas lub przez nią usług. Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji takich biuletynów e-mail w dowolnym czasie za pośrednictwem Centrum Preferencji Komunikacyjnych, chociaż może upłynąć kilka minut zanim zmiany w preferencjach zostnaą wprowadzone.

 

Ankiety

Możemy korzystać z ankiet w celu zebrania informacji o naszych użytkownikach. Możemy co jakiś czas zwracać się z prośbą o przekazanie nam uwag użytkowników, aby dokonać oceny potencjalnych elementów funkcjonalnych i usług. Udział w ankiecie z Państwa strony jest w pełni dobrowolny. Korzystamy z informacji zgromadzonych na podstawie ankiet w celu poprawy jakości naszych usług.

 

Gry

Możemy od czasu do czasu zamieszczać gry na Witrynie. Takie gry mogą umożliwiać łączność z innymi użytkownikami lub osobami trzecimi. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na odpowiednie przekazanie swoich danych osobowych.

 

Aplikacje mobilne

Podczas pobierania lub korzystania z aplikacji dotyczących naszych stron internetowych, możemy uzyskać informacje o Państwa lokalizacji i urządzeniu mobilnym, w tym unikalny identyfikator Państwa urządzenia. Możemy wykorzystać te informacje, aby świadczyć Państwu usługi oparte na lokalizacji, takie jak reklama, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści. Większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług lokalizacyjnych. W przypadku pytań dotyczących sposobu wyłączania usług lokalizacji urządzenia zalecamy skontaktowanie się z operatorem Państwa sieci komórkowej lub z producentem urządzenia.

 

Połączenia telefoniczne

Oprócz gromadzenia danych w trybie online i z korespondencji możemy również porozmawiać z Państwem bezpośrednio (na przykład podczas spotkania Właścicieli) lub telefonicznie. Często nagrywamy rozmowy telefoniczne w celach szkoleniowych i zapewnienia jakości. Nagrania te również podlegają niniejszej Polityce Prywatności i przechowujemy je w taki sam sposób, w jaki przechowujemy pozostałe dane. Nagrania rozmów telefonicznych mogą być również przekazywane do innych lokalizacji lub przetwarzane na całym świecie.

 

Zapytania i inna komunikacja elektroniczna

Podróżujący mogą wysyłać zapytania do Właścicieli za pośrednictwem Witryny, Podróżujący i Właściciele mogą także komunikować się ze sobą za pomocą narzędzi dostępnych na Witrynie.

W przypadku przesłania zapytania do Właściciela za pośrednictwem Witryny, Państwa dane osobowe, w tym adres e-mail oraz wszelkie inne przysłane informacje będą widoczne dla odpowiedniego Właściciela, aby mógł on przesłać Państwu bezpośrednią odpowiedź. Zapytania wysyłane za pośrednictwem systemu HomeAway są również dostępne do wglądu dla naszych pracowników, pośredników i przedstawicieli, którzy mogą korzystać z takich informacji w ramach świadczonych przez nas usług.

W przypadku, gdy Podróżujący i Właściciele będą prowadzić dalszą korespondencję za pośrednictwem Witryny, posiadamy także dostęp do takiej korespondencji, którą możemy monitorować w celu zapewnienia zaufania i bezpieczeństwa oraz w celu świadczenia usług.

W przypadku prowadzenia przez Państwa takiej korespondencji i kontaktu telefonicznego z drugą stroną, wymagane może być podanie Państwa numeru telefonu. Nie należy przekazywać informacji w wiadomości e-mail lub telefonicznie, jakich nie chcieliby Państwo udostępniać takiej osobie i grupie HomeAway informacji, na przykład informacje dotyczące karty kredytowej i konta bankowego. Przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji dotyczących karty kredytowej lub danych bankowych lub przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności, prosimy odwiedzić nasze Strony Społecznościowe, gdzie można znaleźć dalsze informacje na temat wyłudzania poufnych informacji osobistych („phishing”) oraz sposobów ograniczenia takiego ryzyka.

Możemy także od czasu do czasu korzystać z serwerów e-mail osób trzecich, aby przesyłać i śledzić odbiór takich wiadomości oraz analizować ich strukturę dla celów związanych z zaufaniem i bezpieczeństwem, a także w celu gromadzenia danych, na przykład w zakresie zapytań i rezerwacji (na zasadzie anonimowości), aby umożliwić nam lepsze zrozumienie naszej działalności. Nasz system nie przechowuje wiadomości przez czas nieokreślony i mogą one nie być dostępne po ich doręczeniu. Dlatego prosimy wydrukować kopię każdej ważnej wiadomości - na przykład pokwitowania płatności lub potwierdzenia rezerwacji.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe będące w naszym posiadaniu?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed ich przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem. Chociaż żaden system nie jest w pełni bezpieczny, jesteśmy przekonani, że środki wdrożone na naszej Witrynie ograniczają stopień narażenia na niebezpieczeństwa do poziomu odpowiedniego do rodzaju gromadzonych danych. Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony bazy danych naszych użytkowników i dostęp do takich bazy danych podlega wewnętrznym ograniczeniom. Niemniej jednak do każdego użytkownika należy:

Należy zauważyć, że pomimo podjętych przez nas i zaangażowanych przez nas podmiotów trzecich, internet nie jest bezpieczny. W związku z tym inne osoby mogą bezprawnie przechwycić lub uzyskać dostęp do prywatnych transmisji lub danych.

 

Linki zewnętrzne i wtyczki społecznościowe

Jeśli jakakolwiek część Witryny zawiera linki do innych stron, takie strony nie podlegają zasadom niniejszej Polityki Prywatności. Zalecamy zapoznanie się z zasadami polityki prywatności zamieszczonymi na takich innych stronach internetowych, aby uzyskać wiedzę na temat ich procedur dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

Może to także mieć miejsce w przypadku, gdy jakakolwiek część Witryny korzysta z wtyczek społecznościowych z innych portali, takich jak Facebook. Wtyczki takie jak przycisk „Lubię to”, „Skomentuj" i „Facebook Connect" na Facebooku można rozpoznać przez jeden z logotypów Facebooka, takich jak „f” lub ikona „podniesionego kciuka”, które w praktyce są czymś w rodzaju elementu Facebooka umieszczonym na Witrynie. (Listę wtyczek społecznościowych Facebooka i ich ikony można znaleźć tutaj). Oferujemy również możliwość zarejestrowania się na naszej Witrynie za pośrednictwem wtyczki „Facebook Connect”, która pozwala zarejestrowanym użytkownikom Facebooka na rejestrację na naszej Witrynie przy użyciu danych konta Facebook bez konieczności ręcznego wprowadzania wymaganych danych na naszej stronie internetowej. Zamiast tego, adres e-mail i identyfikator Facebooka zostaną przeniesione z Facebooka do naszej Witryny i będą przez nas przechowywane. Podczas wizyty na dowolnej stronie internetowej, która korzysta z takich wtyczek, przeglądarka wysyła informacje do Facebooka. Podobnie jak w przypadku innych stron internetowych, które korzystają z wtyczek społecznościowych, nie kontrolujemy takiej wymiany danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat informacji, które otrzymuje Facebook, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową przy użyciu jednej z takich wtyczek, zalecamy odwiedzić stronę centrum pomocy na Facebooku.

 

Co to są pliki cookie, internetowe znaki nawigacyjne i czyste pliki GIF i dlaczego z ich korzystamy?

„Cookie” to niewielki plik umieszczany na Państwa twardym dysku przez niektóre z naszych stron internetowych. My lub upoważnione przez nas osoby trzecie mogą korzystać z plików cookie, aby wspomóc nas w analizie częstotliwości korzystania z naszej strony internetowej, dostosowywaniu naszych usług, treści i reklam, pomiarze efektywności promocyjnej oraz w celu umacniania zaufania i bezpieczeństwa. Pliki cookie są powszechnie stosowane na większości wiodących stron transakcyjnych w podobny sposób, w jaki wykorzystujemy je na naszej Witrynie.

Na naszej Witrynie znajduje się specjalny dział dotyczący plików cookie, z którym można zapoznać się tutaj.

Można usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z niniejszej witryny, jednak jej części nie będą działać poprawnie. Chcemy otwarcie przedstawić sposób, w jaki korzystamy z plików cookie. Nawet gdy jedynie przeglądają Państwo Witrynę, pewne informacje dotyczące Państwa (w tym informacje na temat komputera i połączenia, typu i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego oraz danych platformy i czasu dostępu do Witryny) gromadzone są w sposób automatyczny. Takie informacje będą gromadzone przy każdym Państwa dostępie do Witryny i wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Możliwe jest ograniczenie ilości informacji gromadzonych przez pliki cookie z Państwa urządzenia. Prostym sposobem jest często zmiana ustawień w Państwa przeglądarce. Nasza polityka dotycząca plików cookie podpowie, w jaki sposób można to zrobić. Należy być jednak świadomym faktu, że (a) korzystanie z Witryny może być utrudnione (i ewentualnie całkowicie uniemożliwione), (b) może to niekorzystnie wpłynąć na Państwa doświadczenia w korzystaniu z tej i innych stron, które używają plików cookie w celu poprawy lub personalizacji sposobu korzystania z nich, (c) reklamy, które odzwierciedlają sposób korzystania z naszej Witryny i innych stron internetowych mogą nie być widoczne. Tu można dowiedzieć się, w jaki sposób wprowadzić takie zmiany w swojej przeglądarce. Jeśli nie dostosowali Państwo ustawień przeglądarki tak, aby zablokować pliki cookie, nasz system wyśle takie pliki bezpośrednio po Państwa wizycie na naszej Witrynie. Korzystając z Witryny wyrażają Państwo na to zgodę, o ile nie wprowadzili Państwo zmiany w ustawieniach przeglądarki.

Gromadzimy i udostępniamy informacje dotyczące korzystania z Witryny przez Właścicieli i Podróżujących za pośrednictwem jednej lub większej liczby niezależnych firm śledzących dane w celu opracowania raportów statystycznych. W związku z tym niektóre ze stron odwiedzanych na naszej Witrynie korzystają z obrazów elektronicznych umieszczonych w kodzie strony internetowej, zwanych znacznikami pikselowymi (określanych również jako „czyste GIF" lub „znaki nawigacyjne”), które mogą służyć do wielu takich samych celów jak pliki cookie. Prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć pliki cookie, z których korzystamy, gdy przeglądają Państwo zawartość naszej witryny.

Internetowe znaki nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu śledzenia wzorców ruchu użytkowników z jednej strony na drugą w celu zwiększenia płynności ruchu internetowego. Nasi niezależni dostawcy usług reklamowych mogą również korzystać ze znaków nawigacyjnych, aby rozpoznać Państwa podczas odwiedzania Witryny i pomóc określić, w jaki sposób znaleźli Państwo Witrynę. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać własne możliwości zapobiegania korzystaniu przez takie firmy z takich informacji, prosimy kliknąć tutaj.

 

Wyświetlanie dopasowanych reklam/Możliwości wyboru

Reklamy widoczne na niniejszej stronie obsługiwane są przez nas lub przez naszych usługodawców. Jednak zezwalamy także podmiotom trzecim na gromadzenie informacji o Państwa działaniach online za pomocą plików cookie oraz innych technologii. Takie podmioty trzecie obejmują (1) inne spółki z Grupy HomeAway i/lub podmioty stowarzyszone; (2) partnerów handlowych, którzy zbierają informacje podczas przeglądania lub korzystania przez Państwa z ich reklam na naszych stronach internetowych; oraz (3) sieci reklamowe, które gromadzą informacje o Państwa zainteresowaniach podczas przeglądania lub korzystania z reklam umieszczonych na wielu różnych stronach w internecie. Informacje gromadzone przez takie osoby trzecie wykorzystywane są w celu prognozowania Państwa cech, zainteresowań lub preferencji oraz w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań na naszych stronach oraz w Internecie. Nie zezwalamy takim podmiotom trzecim na gromadzenie Państwa danych osobowych (takich jak adres e-mail) na Witrynie, ani nie udostępniamy im żadnych osobistych informacji na Państwa temat.

Należy pamiętać, że nie posiadamy dostępu ani kontroli nad plikami cookie lub innymi technologiami wykorzystywanymi przez takie podmioty trzecie w celu gromadzenia informacji o Państwa zainteresowaniach, a praktyki dotyczące dostarczania informacji przez takie podmioty trzecie nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Niektóre z takich firm mogą być członkami organizacji Network Advertising Initiative, która umożliwia rezygnację z reklam kierowanych przez firmy członkowskie w jednym miejscu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kliknąć tutaj i tutaj. 

Podobnie jak w przypadku innych firmy działających w internecie, niniejsza witryna bierze udział w wymianie plików cookie, w ramach której anonimowe informacje o Państwa sposobie przeglądania stron gromadzone są za pośrednictwem plików cookie i innych technologii oraz dzielone na różne dziedziny zainteresowań (takie jak podróże). Takie dziedziny zainteresowań są następnie udostępniane podmiotom trzecim, w tym reklamodawcom i sieciom reklamowym, aby umożliwić im dostosowanie reklam do Państwa zainteresowań. Nie udostępniamy takim firmom danych osobowych (takich jak adres e-mail) i nie zezwalamy im na gromadzenie jakichkolwiek informacji dotyczących Państwa na naszej Witrynie. Prosimy kliknąć tutaj, aby uzyskać dalsze informacje na temat wymiany w zakresie plików cookie, w tym w jaki sposób można uzyskać dostęp do informacji o dziedzinach zainteresowań związanych z plikami cookie na Państwa komputerze oraz zrezygnować z uczestnictwa w takich programach.

 

W jaki sposób można poprawić lub zaktualizować własne dane?

Oferujemy naszym użytkownikom możliwość zmiany lub modyfikacji wcześniej udzielonych informacji. Można tego dokonać poprzez przesłanie do nas żądania za pośrednictwem działu Wsparcia Użytkownika lub poprzez aktualizację odnośnych informacji na własnym koncie.

 

W jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych?

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas przekazów marketingowych poprzez:
1. Kontakt z nami za pośrednictwem działu Wsparcia Klienta;
2. Postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym przekazie lub biuletynie;
3. Skorzystanie z funkcji Rezygnacji; lub
4. Przesłanie do nas żądania na adres:
HomeAway Deutschland GmbH, Do rąk: Dyrektor Generalny, Baselerstrasse 10, DE-60329 Frankfurt am Main

Prosimy pamiętać, że po zmianie Państwa preferencji może upłynąć kilka minut, zanim te preferencje zaczną obowiązywać.

 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres konieczny dla realizacji celów, na które wyrażają Państwo zgodę na podstawie Warunków Ogólnych i niniejszej Polityki Prywatności albo przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a następnie możemy przechowywać pewne informacje związane z Państwa kontem, w tym do celów analitycznych, jak również w celu zachowania spójności ewidencyjnej.

 

W jaki sposób można się z nami skontaktować?

W przypadki jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na niniejszej Witrynie lub korzystania z niniejszej Witryny, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami za pośrednictwem działu Wsparcia Klienta.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani odpowiedziami wspomnianego działu, możliwy jest także kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych w Zjednoczonym Królestwie pod adresem privacy@homeaway.co.uk.

Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem niniejszej Witryny jest HomeAway Deutschland GmbH, Baselerstrasse 10, DE-60329 Frankfurt am Main

Mogą Państwo również przesłać wiadomość do Expedia, Inc., c/o PO Box 725, Belfast.BT1 3YL