Polityka prywatności HomeAway UK

 

Pobierz w formacie PDF

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2017 r.

 

W HomeAway do kwestii ochrony prywatności naszych użytkowników podchodzimy z powagą. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe podczas korzystania z tej witryny internetowej, każdej innej witryny HomeAway oraz wszelkich aplikacji mobilnych HomeAway (zwanych dalej łącznie „Witryną”).

Terminy „użytkownicy” lub „Państwo” używane w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do osób korzystających z serwisu HomeAway, niezależnie od tego czy występują w roli:

 

 

 


O ile w niniejszej Polityce nie podano inaczej, słowa i wyrażenia użyte w tym dokumencie mają to samo znaczenie, co w Warunkach ogólnych dotyczących właścicieli oraz Warunkach ogólnych dotyczących podróżujących.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Witryny, w tym gdy: zamieszczają Państwo ofertę lub poszukują nieruchomości, używają wszelkich narzędzi lub usług dostępnych w Witrynie, publikują jakiekolwiek treści, wysyłają zapytania lub na nie odpowiadają. 


Czym jest HomeAway?

 

HomeAway jest platformą, która umożliwia Podróżującym znalezienie nieruchomości na wynajem oferowanych przez ich Właścicieli.  Jesteśmy częścią grupy Expedia, jednak prosimy zauważyć, że ta Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie w przypadku witryn internetowych i aplikacji mobilnych HomeAway na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Witryny internetowe i aplikacje mobilne, których administratorem są inne podmioty Expedia Group, podlegają odrębnym politykom prywatności, które są ogólnodostępne za pośrednictwem łączy umieszczonych w odpowiednich witrynach i aplikacjach. 
 

Termin „Grupa HomeAway” użyty został w niniejszej Polityce prywatności w odniesieniu do HomeAway, a także wszystkich należących do grupy jednostek stowarzyszonych, w tym spółek wchodzących w skład szerszej grupy Expedia.

Witryna ta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

 

Informacje, które umożliwiają Państwa identyfikację („dane osobowe”) będą gromadzone, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane przez nas, a także przekazywane do i przetwarzane przez spółki należące do Grupy HomeAway oraz zewnętrznych podmiotów przetwarzających, działających zgodnie z naszymi instrukcjami lub instrukcjami innej ze spółek należących do Grupy HomeAway. Osoby te mogą być zaangażowane między innymi w realizację Państwa wniosków o informacje oraz świadczenie dostępnych w Witrynie usług i udostępnianie narzędzi wsparcia. Mogą one również pomagać nam w utrzymaniu rzetelności i bezpieczeństwa Witryny, co obejmuje przetwarzanie płatności, wiadomości elektroniczne i komunikatory internetowe dostępne za pośrednictwem Witryny.

 

HomeAway może okresowo uzyskiwać od jednostek stowarzyszonych, partnerów biznesowych oraz innych niezależnych źródeł zewnętrznych dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi na temat swoich użytkowników i dodawać je do kont użytkowników. Przykładem danych, które możemy uzyskiwać, są informacje na temat odbytych podróży i dane demograficzne. Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich gromadzenie, przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

 

Jeżeli korzystają Państwo z usług HomeAway w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami (np. gdy używają Państwo sieci HomeAway do komunikowania się z Podróżującymi, którzy mogą być zainteresowani wynajęciem oferowanej nieruchomości), tego rodzaju korespondencja również będzie dla nas dostępna i objęta zapisami niniejszej polityki.

 

Za pośrednictwem pamięci podręcznej przeglądarki witryna HomeAway może gromadzić i przechowywać niektóre informacje (w tym dane osobowe) lokalnie w Państwa urządzeniu. Może to dotyczyć na przykład zdjęć nieruchomości, które oglądali Państwo online. Tego rodzaju informacje gromadzone są po to, aby w trakcie Państwa następnej wizyty nasza Witryna działała sprawniej, a wyświetlane przez nas propozycje nieruchomości dopasowane były do Państwa zainteresowań.

 

 

Należy również pamiętać, że informacje, które udostępniają Państwo za pośrednictwem Witryny, mogą być „indeksowane” przez wyszukiwarki internetowe, w tym Google, co może oznaczać, że stają się one publicznie dostępne. Na przykład, gdy oceniają Państwo nieruchomość, w której się Państwo zatrzymali, zarówno sama ocena, jak i wszelkie informacje w ramach niej udzielone mogą być publicznie dostępne (w tym również w innych witrynach internetowych). Prosimy o zachowanie ostrożności przy ujawnianiu informacji i nie publikowanie tych informacji, które chcą Państwo, aby pozostały prywatne. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych funkcji prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi treści dostępnymi pod adresem https://www.homeaway.co.uk/info/about-us/legal/terms-conditions/content-guidelines. HomeAway nie ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób osoby trzecie, w tym inni użytkownicy, mogą wykorzystywać lub ujawniać informacje publikowane przez Państwa w ogólnodostępnych obszarach Witryny lub w inny sposób bezpośrednio udostępnione innym użytkownikom lub osobom trzecim.

 

Witryny grupy HomeAway mogą również korzystać z Google Analytics w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących użytkowania witryny. Może to wiązać się z korzystaniem z plików cookie. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce plików cookie oraz w Polityce prywatności firmy Google. Google może łączyć ze sobą dane, które gromadzone są za pośrednictwem różnych, oferowanych przez siebie usług, w tym: Google Analytics, Google Translate, Google Maps i YouTube. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują fakt, że Grupa HomeAway nie kontroluje danych gromadzonych przez firmę Google. Zdecydowanie zalecamy Państwu zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich praktyk dotyczących gromadzenia danych. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Google wykorzystuje dane, można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Jeżeli nie chcą Państwo być objęci usługą Google Analytics, prosimy kliknąć to łącze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zakres gromadzonych informacji

 

W różnych momentach mogą Państwo przekazywać nam informacje, w tym dane mogące posłużyć do Państwa identyfikacji, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adresy pocztowy i adres e-mail, numer faksu oraz dane karty kredytowej. Na przykład w celu przesłania wniosków lub zapytania od Podróżującego do Właściciela możemy potrzebować wszystkich lub części następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, obecnej lokalizacji, a w przypadku oferty Właściciela – metody płatności. Mogą Państwo również przekazywać nam swoje dane osobowe w innych sytuacjach, w tym podczas rejestracji w Witrynie, zamieszczania reklamy nieruchomości lub komunikowania się z innym użytkownikiem Witryny. Państwa dane osobowe możemy również otrzymać w momencie uzupełniania przez Państwa konta użytkownika o dane finansowe niezbędne do przetwarzania płatności.

 

Jeżeli dodają lub korzystają Państwo z funkcji mediów społecznościowych za pośrednictwem Witryny, operator mediów społecznościowych może przesyłać nam informacje zgodnie z własną polityką prywatności. Informacje te mogą zawierać dane osobowe takie jak Państwa imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, listy znajomych i wszelkie inne informacje, które Państwo udostępnili. Zwracamy uwagę, że w przypadku, gdy mają Państwo znajomych korzystających z mediów społecznościowych, którzy korzystają z Witryny, mogą oni również udostępniać nam informacje na Państwa temat za pośrednictwem platformy społecznościowej. Jeżeli nie chcą Państwo dopuścić do takiego udostępnienia, można temu zapobiec zmieniając ustawienia lub preferencje na swoim koncie u odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych.

 

Możemy również gromadzić informacje z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub podobnych technologii internetowych. Więcej informacji na temat naszych działań w tym zakresie znajdą Państwo w odnośnej części niniejszej polityki poniżej oraz w naszej Polityce plików cookie. W celu zweryfikowania dostarczonych nam danych oraz zarządzania działalnością HomeAway i rozwijania jej wykorzystujemy publicznie dostępne informacje. W stosownych przypadkach za uprzednią zgodą użytkownika, którą można wycofać w dowolnym czasie, w celu świadczenia usług zamówionych przez użytkowników, gromadzimy również adresy IP, dane identyfikatora urządzeń mobilnych oraz informacje dotyczące lokalizacji, nawigacji oraz sekwencji odwiedzanych stron, pory uzyskania dostępu do witryny internetowej, oglądanych i wyszukiwanych nieruchomości, czasu pobytu w witrynie internetowej oraz inne szczegóły związane z Państwa aktywnością w Internecie. Jeżeli poproszą nas Państwo o połączenie z innymi stronami internetowymi (na przykład o połączenie z Państwa kontem na Facebooku), możemy pozyskiwać informacje również w taki sposób. Komunikaty elektroniczne udostępniane za pomocą Witryny są sprawdzane metodami elektronicznymi lub ręcznymi w celu monitorowania ich pod kątem zaufania i bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat gromadzenia przez nas danych osobowych, prosimy zapoznać się częścią dotyczącą Ankiet i Biuletynów zamieszczoną poniżej. Uzyskujemy od Państwa dane poprzez wprowadzenie przez Państwa danych osobowych, automatyczne gromadzenie informacji na Państwa temat podczas korzystania z Witryny, rozmów z Państwem lub od osób trzecich bądź z innych witryn internetowych. Informacje od osób trzecich mogą obejmować informacje finansowe od podmiotów zajmujących się przetwarzaniem płatności, które wykorzystujemy do aktualizowania dokumentacji oraz wykrywania oszustw i zapobiegania im, informacje od operatora komórkowego w kwestii uzyskiwania dostępu do Witryny za pomocą urządzenia mobilnego lub informacje od osób trzecich, takich jak media społecznościowe lub witryny zawierające opinie na temat podróży.


Możemy gromadzić opinie napisane przez Podróżujących na temat nieruchomości, w których przebywali („Ocena podróżującego”) lub Właścicieli na temat pobytu Podróżującego („Ocena właściciela”). Oceny podróżującego są wyświetlane w Witrynie, a Oceny właściciela będą ujawniane tylko Właścicielom, którzy otrzymali zapytanie lub prośbę o rezerwację od danego Podróżującego. Oceny właściciela pozwalają innemu Właścicielowi dowiedzieć się więcej na temat Podróżującego, który się z nim skontaktował i tym samym zwiększają poziom zaufania do naszej platformy. Właściciele muszą przestrzegać Warunków ogólnych dotyczących właścicieli oraz obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje zobowiązanie do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji na temat Podróżującego w dyskryminujący go sposób.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Głównym celem gromadzenia przez nas danych osobowych jest świadczenie Państwu zamówionych usług oraz innych usług, które naszym zdaniem usprawnią sposób, w jaki korzystają Państwo z Witryny. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:

aby umożliwić nam wywiązanie się z naszych zobowiązań prawnych oraz dotyczących zachowania zgodności – możemy na przykład korzystać z Państwa danych osobowych w celu sprawdzenia podanych informacji i wiarygodności kredytowej oraz zweryfikowania potencjalnych Właścicieli w oficjalnych wykazach prowadzonych w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami.

W jaki sposób możemy ujawniać Państwa dane osobowe

 

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe, aby egzekwować zasady zawarte w naszych politykach, chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Grupy HomeAway, Witryny i jej użytkowników, wywiązywać się z naszych zobowiązań prawnych lub podejmować działania z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, interes publiczny lub utrzymanie porządku w każdym kraju, w którym Grupa HomeAway ma swoje oddziały lub jednostki stowarzyszone. Przykładowo, możemy odpowiedzieć na prawidłowo złożony wniosek organu porządkowego, regulacyjnego lub rządowego (w tym organu podatkowego). Możemy również ujawnić dane w związku z faktycznym lub przewidywanym postępowaniem sądowym lub w celu ochrony naszej własności, pracowników oraz innych praw lub interesów.

 

Udostępniamy dane użytkowników osobom trzecim (włączając w to jednostki stowarzyszone Grupy HomeAway), które pomagają nam w świadczeniu Państwu naszych produktów i dostarczaniu usług. Obejmuje to na przykład osoby trzecie, które świadczą usługi hostingu naszych serwerów internetowych, analizują dane, zapewniają wsparcie marketingowe oraz obsługę klientów. Firmy te będą miały dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do pełnienia swoich funkcji, ale nie mogą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

 

Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

Możemy również udostępniać zbiorcze lub anonimowe informacje osobom trzecim, w tym reklamodawcom i inwestorom. Na przykład możemy poinformować naszych reklamodawców o liczbie osób odwiedzających nasze witryny internetowe. Takie informacje nie zawierają żadnych danych osobowych i są wykorzystywane do rozbudowy zawartości i rozwoju usług, które mamy nadzieję, będą dla Państwa interesujące oraz w celu badania skuteczności naszych reklam.

 

Przesyłanie danych za granicę

 

Dane osobowe użytkowników mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym my, nasze jednostki stowarzyszone lub nasi usługodawcy utrzymujemy placówki, włączając w to kraje inne niż kraj Państwa pobytu (takie jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej).

 

W tych krajach mogą obowiązywać przepisy prawa o ochronie danych osobowych, które są mniej kompleksowe niż te obowiązujące w Państwa kraju lub regionie, dlatego podejmujemy odpowiednie kroki, aby mieć pewność, że państwa prawo do prywatności jest chronione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności przez cały czas.

 

Korzystając z naszych usług oświadczają Państwo, że rozumieją, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do naszych placówek oraz usługodawców zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.
 

Biuletyny

 

Użytkownicy mogą subskrybować nasz biuletyn. My i Grupa HomeAway możemy okresowo oferować różne biuletyny mające na celu doskonalenie świadczonych przez nas lub przez nią usług. Wszyscy Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji takich biuletynów przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym momencie za pośrednictwem Centrum preferencji komunikacyjnych, jednak może upłynąć nieco czasu zanim zmiany w preferencjach zostaną wprowadzone.

Ankiety

 

Możemy korzystać z ankiet w celu gromadzenia informacji o naszych użytkownikach. Co jakiś czas możemy zwracać się z prośbą do użytkowników o przekazanie nam uwag, aby dokonać oceny potencjalnych funkcji i usług. Państwa udział w ankiecie jest w pełni dobrowolny. Informacje zgromadzone w ramach ankiet wykorzystujemy do poprawy jakości naszych usług.

Gry
 

Od czasu do czasu możemy zamieszczać w Witrynie gry. Takie gry mogą umożliwiać łączność z innymi użytkownikami lub osobami trzecimi. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na odpowiednie przekazanie swoich danych osobowych.

 

Aplikacje mobilne
 

Podczas pobierania lub korzystania z aplikacji dotyczących naszych witryn internetowych, możemy uzyskać informacje o Państwa lokalizacji i urządzeniu mobilnym, w tym unikalny identyfikator Państwa urządzenia. Możemy wykorzystać te informacje, aby świadczyć Państwu usługi oparte na lokalizacji, takie jak reklama, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści. Większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług lokalizacyjnych. W przypadku pytań dotyczących sposobu wyłączania usług lokalizacji urządzenia zalecamy skontaktowanie się z operatorem sieci komórkowej lub producentem urządzenia.

 

Połączenia telefoniczne
 

Oprócz gromadzenia danych w trybie online i w ramach prowadzonej korespondencji możemy również rozmawiać z Państwem bezpośrednio (na przykład podczas spotkania Właścicieli) lub przez telefon. Za uprzednią zgodą użytkownika często nagrywamy rozmowy telefoniczne w celach szkoleniowych i zapewnienia jakości. Nagrania te również podlegają niniejszej Polityce prywatności i przechowujemy je w taki sam sposób jak pozostałe dane. Nagrania rozmów telefonicznych mogą być również przekazywane do innych lokalizacji lub przetwarzane na całym świecie.

Zapytania i inne komunikaty elektroniczne
 

Podróżujący mogą wysyłać zapytania do Właścicieli za pośrednictwem Witryny; Podróżujący i Właściciele mogą także komunikować się ze sobą za pomocą narzędzi dostępnych w Witrynie.  W przypadku przesłania zapytania do Właściciela za pośrednictwem Witryny, Państwa imię i nazwisko oraz wszelkie inne przysłane informacje będą widoczne dla odpowiedniego Właściciela, aby mógł on przesłać Państwu bezpośrednią odpowiedź. Zapytania wysyłane za pośrednictwem systemu HomeAway są również dostępne do wglądu dla naszych pracowników, pośredników i przedstawicieli, którzy mogą korzystać z takich informacji w ramach świadczonych przez nas usług.

 

W przypadku, gdy Podróżujący i Właściciele będą prowadzić dalszą korespondencję za pośrednictwem Witryny, także będziemy mieć do niej dostęp, aby móc ją monitorować pod kątem zaufania i bezpieczeństwa oraz świadczyć usługi.


W przypadku prowadzenia przez Państwa takiej korespondencji i nawiązania kontaktu telefonicznego z drugą stroną, wymagane może być podanie Państwa numeru telefonu. W wiadomości elektronicznej ani telefonicznie nie należy przekazywać informacji, których nie chcieliby Państwo udostępniać takiej osobie i grupie HomeAway, w tym w szczególności informacji dotyczących karty kredytowej i rachunku bankowego. Przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji dotyczących karty kredytowej lub danych bankowych lub przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności, prosimy odwiedzić nasze Strony społecznościowe, gdzie można znaleźć dalsze informacje na temat wyłudzania poufnych informacji osobistych („phishing”) oraz sposobów ograniczenia takiego ryzyka.

 

Możemy także od czasu do czasu korzystać z serwerów e-mail osób trzecich, aby przesyłać i śledzić odbiór takich wiadomości oraz analizować ich strukturę dla celów związanych z zaufaniem i bezpieczeństwem, a także w celu gromadzenia danych, na przykład dotyczących zapytań i rezerwacji (w sposób anonimowy), aby umożliwić nam lepsze zrozumienie naszej działalności. Nasz system nie przechowuje wiadomości przez czas nieokreślony i mogą one nie być dostępne po ich doręczeniu. Dlatego prosimy o wydrukowanie każdej ważnej wiadomości – na przykład pokwitowania płatności lub potwierdzenia rezerwacji.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe będące w naszym posiadaniu?

 

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed ich przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem. Chociaż żaden system nie jest w pełni bezpieczny, jesteśmy przekonani, że środki wdrożone w naszej Witrynie ograniczają stopień narażenia na niebezpieczeństwa do poziomu odpowiedniego dla rodzaju gromadzonych danych. Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony bazy danych naszych użytkowników i dostęp do tej bazy danych podlega wewnętrznym ograniczeniom. Niemniej jednak do obowiązków każdego użytkownika należy:

Należy zwrócić uwagę, że pomimo działań podejmowanych przez nas i przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzystamy, Internet nie jest bezpiecznym miejscem. Dlatego inne osoby mogą mimo wszystko w sposób niezgodny z prawem przechwycić lub uzyskać dostęp do prywatnych wiadomości lub danych.

Łącza zewnętrzne i wtyczki społecznościowe

 

Jeśli gdziekolwiek w Witrynie znajdą się łącza do innych witryn, niniejsza Polityka ochrony prywatności nie obejmuje działalności takich witryn. Zalecamy zapoznanie się z zasadami polityki prywatności zamieszczonymi na takich innych witrynach internetowych, aby uzyskać wiedzę na temat ich procedur dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.  Może to dotyczyć również przypadków, gdy jakakolwiek część Witryny korzysta z wtyczek mediów społecznościowych z innych witryn, takich jak Facebook. Wtyczki takie jak przycisk „Lubię to”, „Komentarze” i „Facebook Connect” na Facebooku można rozpoznać przez jeden z logotypów Facebooka, takich jak litera „f” lub ikona „podniesionego kciuka”, które w praktyce są czymś w rodzaju elementu Facebooka umieszczonym na Witrynie. (Lista wtyczek społecznościowych Facebooka i ich ikon znajduje się tutaj). Oferujemy również możliwość zarejestrowania się na naszej Witrynie za pośrednictwem wtyczki „Facebook Connect”, która pozwala zarejestrowanym użytkownikom Facebooka na rejestrację na naszej Witrynie przy użyciu danych konta Facebook bez konieczności ręcznego wprowadzania wymaganych danych na naszej stronie internetowej. Zamiast tego, adres e-mail i identyfikator Facebooka zostaną przeniesione z Facebooka do naszej Witryny i będą przez nas przechowywane. Podczas wizyty na dowolnej stronie internetowej, która korzysta z takich wtyczek, przeglądarka wysyła informacje do Facebooka. Podobnie jak w przypadku innych witryn internetowych, które korzystają z takich wtyczek, nie kontrolujemy takiej wymiany danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat informacji, które otrzymuje Facebook, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową zawierającą jedną z takich wtyczek, zalecamy odwiedzić stronę centrum pomocy na Facebooku.

 

Co to są pliki cookie, internetowe sygnały nawigacyjne i przezroczyste pliki GIF i dlaczego z ich korzystamy?
 

„Cookie” to niewielki plik umieszczany na Państwa dysku twardym przez niektóre z naszych stron internetowych. Możemy, lub upoważnione przez nas podmioty zewnętrzne mogą, korzystać z plików cookie w celu umożliwienia nam analizy sposobu korzystania z naszych stron internetowych, dostosowywania naszych usług, treści i reklam, pomiaru efektywności promocyjnej oraz w celu umacniania zaufania i bezpieczeństwa. Pliki cookie są powszechnie stosowane na większości wiodących witryn transakcyjnych w podobny sposób, w jaki wykorzystujemy je na naszej Witrynie.

 

Na naszej witrynie znajduje się specjalny dział dotyczący plików cookie, z którym można zapoznać się tutaj.


Można usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z tej witryny, jednak część witryny nie będzie działała poprawnie. Chcemy otwarcie przedstawić sposób, w jaki korzystamy z plików cookie. Nawet gdy jedynie przeglądają Państwo Witrynę, pewne informacje Państwa dotyczące (w tym informacje na temat komputera i połączenia, typu i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego oraz danych platformy i czasu dostępu do Witryny) gromadzone są w sposób automatyczny. Takie informacje będą gromadzone przy każdym Państwa dostępie do Witryny i wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Możliwe jest ograniczenie ilości informacji gromadzonych przez pliki cookie z Państwa urządzenia. Prostym sposobem jest często zmiana ustawień przeglądarki. Nasz polityka dotycząca plików cookie opisuje, w jaki sposób można to zrobić. Należy być jednak świadomym faktu, że (a) korzystanie z Witryny może być utrudnione (i ewentualnie całkowicie uniemożliwione), (b) może to niekorzystnie wpłynąć na Państwa doświadczenia w korzystaniu z tej i innych witryn, które używają plików cookie w celu poprawy lub personalizacji sposobu korzystania z nich, (c) reklamy, które odzwierciedlają sposób korzystania z naszej Witryny i innych witryn internetowych mogą nie być widoczne. Na temat sposobu wprowadzania tych zmian ustawień przeglądarki można przeczytać na tej witrynie. Jeśli nie dostosowali Państwo ustawień przeglądarki tak, aby zablokować pliki cookie, nasz system będzie wysyłał takie pliki, gdy tylko odwiedzą Państwo naszą witrynę. Korzystając z tej witryny wyrażają Państwo na to zgodę, chyba że wprowadzą Państwo zmiany w ustawieniach przeglądarki.

Gromadzimy i udostępniamy informacje dotyczące korzystania z Witryny przez Właścicieli i Podróżujących jednej lub większej liczbie niezależnych firm śledzących dane w celu opracowania raportów statystycznych. W związku z tym niektóre ze stron odwiedzanych przez Państwa w ramach naszej Witryny korzystają z obrazów elektronicznych umieszczonych w kodzie strony internetowej, zwanych znacznikami pikselowymi (określanych również jako „przezroczyste pliki GIF” lub „sygnały nawigacyjne”), które mogą służyć do wielu takich samych celów jak pliki cookie. Prosimy kliknąć tutaj, aby przejrzeć pliki cookie, z których korzystamy, gdy przeglądają Państwo zawartość naszej witryny.

Internetowe sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu śledzenia wzorców ruchu użytkowników pomiędzy stronami w celu zwiększenia płynności ruchu internetowego. Nasi niezależni dostawcy usług reklamowych mogą również korzystać z sygnałów nawigacyjnych, aby rozpoznać Państwa podczas odwiedzania Witryny i pomóc określić, w jaki sposób znaleźli Państwo Witrynę. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać dostępne możliwości zapobiegania korzystaniu przez takie firmy z takich informacji, prosimy kliknąć tutaj

 

Wyświetlanie dopasowanych reklam/Możliwości wyboru
 

Reklamy widoczne na tej witrynie obsługiwane są przez nas lub przez naszych usługodawców. Jednak zezwalamy także innym podmiotom zewnętrznym na gromadzenie informacji o Państwa działaniach online za pomocą plików cookie oraz innych technologii. Takie podmioty zewnętrzne obejmują (1) inne spółki z Grupy HomeAway lub jednostki stowarzyszone; (2) partnerów biznesowych, którzy zbierają informacje podczas przeglądania lub korzystania przez Państwa z ich reklam na naszych witrynach; oraz (3) sieci reklamowe, które gromadzą informacje o Państwa zainteresowaniach podczas przeglądania lub korzystania z reklam umieszczonych na wielu różnych witrynach w Internecie. Informacje gromadzone przez takie podmioty zewnętrzne wykorzystywane są w celu przewidywania Państwa cech, zainteresowań lub preferencji oraz w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa prawdopodobnych zainteresowań na naszych witrynach oraz ogólnie w Internecie. Dalsze informacje można uzyskać z naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

Należy pamiętać, że nie posiadamy dostępu do plików cookie ani kontroli nad nimi ani też innymi technologiami ewentualnie wykorzystywanymi przez takie podmioty zewnętrzne w celu gromadzenia informacji o Państwa zainteresowaniach, a wobec praktyk dotyczących informacji stosowanych przez takie podmioty zewnętrzne nie ma zastosowania niniejsza Polityka prywatności. Niektóre z takich firm mogą być członkami organizacji Network Advertising Initiative, która umożliwia dokonanie rezygnacji z reklam kierowanych przez firmy członkowskie w jednym miejscu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kliknąć tutajtutaj.

 

Podobnie jak inne firmy działających w Internecie, ta witryna bierze udział w wymianie plików cookie, w ramach której anonimowe informacje o Państwa sposobie przeglądania stron gromadzone są za pośrednictwem plików cookie i innych technologii oraz dzielone na różne dziedziny zainteresowań (takie jak podróże). Takie dziedziny zainteresowań są następnie udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym reklamodawcom i sieciom reklamowym, aby umożliwić im dostosowanie reklam do Państwa prawdopodobnych zainteresowań. Nie udostępniamy takim firmom danych osobowych (takich jak adres e-mail) i nie zezwalamy im na gromadzenie jakichkolwiek takich informacji dotyczących Państwa na naszej witrynie. Prosimy kliknąć tutaj, aby uzyskać dalsze informacje na temat wymiany danych w zakresie plików cookie, w tym w jaki sposób można uzyskać dostęp do informacji o dziedzinach zainteresowań związanych z plikami cookie na Państwa komputerze oraz odmówić zgody na uczestnictwo w takich programach.


W jaki sposób można poprawić lub zaktualizować własne dane?

Oferujemy naszym użytkownikom możliwość zmiany lub modyfikacji wcześniej udzielonych informacji. Można tego dokonać poprzez przesłanie do nas żądania za pośrednictwem działu Wsparcia Użytkownika lub poprzez aktualizację odnośnych informacji na własnym koncie.
 

W niektórych jurysdykcjach może Państwu przysługiwać prawo przedstawienia nam wytycznych dotyczących sposobu, w jaki Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane po Państwa śmierci. Może to obejmować sposób, w jaki HomeAway może w dalszym ciągu przechowywać, usuwać i udostępniać Państwa dane osobowe i ewentualnie wyznaczenie osób upoważnionych do korzystania z tego prawa po Państwa śmierci.

 


W jaki sposób można odmówić zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych?

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas przekazów marketingowych poprzez:

 

 

Prosimy pamiętać, że po zmianie Państwa preferencji może upłynąć pewien krótki czas, zanim te preferencje zaczną obowiązywać.

 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres konieczny dla realizacji celów, na które wyrażają Państwo zgodę na podstawie Warunków ogólnych i niniejszej Polityki prywatności albo przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a następnie możemy przechowywać pewne informacje związane z Państwa kontem, w tym do celów analitycznych, jak również w celu zagwarantowania spójności danych.

Witryny podmiotów zewnętrznych

 

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności dotyczące tych witryn ani treści na nich zamieszczane. Witryna może ponadto zawierać łącza do warunków ogólnych oraz treści polityki prywatności podmiotów zewnętrznych udostępniających narzędzia lub usługi na Witrynie. Dlatego też przed wyrażeniem zgody na takie warunki lub korzystaniem z takich witryn internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z treścią wszelkich polityk prywatności znajdującą się pod takimi łączami lub na takich stronach.

 

Kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja tej Polityki prywatności?

 

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu określonym powyżej i stosuje się od tego dnia. Możemy wprowadzać okresowe zmiany do niniejszej Polityki prywatności, aby odzwierciedlić wymogi regulacyjne, postęp technologii, aktualizacje Witryny oraz zmiany dotyczące naszych praktyk w zakresie gromadzenia i ujawniania informacji. Każda nowa polityka wchodzi w życie automatycznie z chwilą jej opublikowania na witrynie internetowej. Dlatego powinni Państwo regularnie powracać tutaj, chcąc zapoznać się z naszą najnowszą wersją Polityki Prywatności. Powinni Państwo również wydrukować kopię dla własnej dokumentacji.

 

W jaki sposób można się z nami skontaktować?

W przypadki jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej Witrynie lub korzystania przez Państwa z tej Witryny, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem działu Wsparcia Klienta.

 

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani odpowiedziami wspomnianego działu, możliwy jest także kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych w Zjednoczonym Królestwie pod adresem privacy@homeaway.co.uk.

 

Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem niniejszej Witryny jest HomeAway UK Limited, 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London, SW1E 5BH. HomeAway UK Limited jest zarejestrowana w Urzędzie Komisarza ds. Informacji pod numerem Z8903528.